دباغی خاطرنشان کرد: با بررسی غیرمحسوس مأموران مشخص شد این دفتر هیچگونه مجوزی نداشته و غیرقانونی است و نامبرده در قبال پرداخت وام، مبالغی از 2 تا 10 میلیون تومان از مردم اخاذی کرده و هیچگونه وامی نیز به آنها پرداخت نکرده است که در این خصوص 15 نفر از شکات شناسایی و به دادسرای شهرستان اعلام شکایت کردند.

وی در ادامه افزود: مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی با انجام اقدامات اطلاعاتی، تعقیب و مراقبت و تحقیقات غیرمحسوس موفق شدند کلاهبردار مذکور را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کنند و به مقامات قضایی تحویل دهند که متهم از طریق مراجع قضایی با قرار یکصد و چهل میلیون تومان روانه زندان شد

 

/ 0 نظر / 4 بازدید