الگوی جنسی خودکشی
مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در خصوص الگوی جنسی خودکشی نیز گفت: الگوی جنسی خودکشی در کشورهای با درآمد بالا بیشتر «مردانه» است و در این کشورها مردان سه برابر بیشتر از زنان در اثر خودکشی جان خود را از دست می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه نسبت جنسی خودکشی مردان به زنان در کشورهای امریکا و استرالیا حدود چهار است ولی این نسبت در کشورهایی چون چین و کره به ترتیب 2/1و 9/1 است، افزود: نسبت خودکشی مردان به زنان در کشور ما 5/2 تا 3 است که در این شاخص با کشور هند تشابه دارد.
 خودکشی در بین مسلمانان پایین‌تر از دیگر ادیان
کردونی در ادامه بیان کرد: تحقیقات بین‌المللی نشان می‌دهد یک ارتباط منفی معناداری بین گرایش به اسلام و خودکشی وجود دارد و این بدین معناست که خودکشی در بین مسلمانان به شکل معناداری پایین‌تر از دیگر ادیان است.
 استان‌های دارای کمترین نرخ خودکشی
وی همچنین اظهار کرد: به طور کلی می‌توان ادعا کرد ایران در زمره کشورهای با نرخ پایین خودکشی است و جز در برخی مناطق غربی کشور نرخ خودکشی در اکثر استان‌های کشور یک‌ سوم و یا نصف نرخ خودکشی جهانی است.
مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در همین مورد بیان کرد: استان‌های تهران، خوزستان، زنجان، مازندران و البرز کمترین نرخ اقدام به خودکشی در کشور را دارا هستند.
به گزارش ایسنا، کردونی در پایان سخنانش گفت: مقایسه نرخ خودکشی در سال 1391 و 1383 نشان می‌دهد استان‌های مازندران، اردبیل، هرمزگان و گلستان بیشترین کاهش نرخ خودکشی در کشور را داشته‌اند.

/ 0 نظر / 4 بازدید