مأموران پلیس با حضور در محل حادثه تحقیقات خود را آغاز کردند که در مراحل اولیه پی بردند گلوله شلیک شده از اسلحه شکاری متعلق به پدر مقتول بوده است که بعد از شلیک در محل حادثه رها شده است، همچنین مشخص شد یکی از کارگران کارخانه که بعضی شب‌ها مسئولیت نگهبانی از کارخانه را به عهده می‌گرفته است شب حادثه همراه مقتول بوده و ساعتی قبل از حادثه هر دو نفر آنان در حالی که آلت قتاله را نیز همراه داشته‌اند برای گرفتن حلیم به کارخانه مجاور رفته‌اند.

با مشخص شدن موضوع دستگیری «رضا» آخرین فردی که همراه مقتول مشاهده شده بود در دستور مأموران پلیس قرار گرفت و ساعتی بعد او در حالی که در منزل خواهرش پنهان شده بود شناسایی و دستگیری شد.

متهم ابتدا با بیان مطالبی خلاف واقعیت به مأموران گفت: زمان وقوع حادثه برای چند دقیقه از کارخانه خارج شدم که ناگهان از داخل کارخانه صدای شلیک گلوله شنیدم وقتی به سمت کارخانه برگشتم دو مرد قدبلند را دیدم که با عجله از آنجا خارج شده و فرار کردند.

با توجه به تناقض‌گویی و کذب بودن ادعاهای متهم، مأموران به دستور مقام قضایی او را مورد بازجویی‌های تخصصی قرار دادند که در نهایت متهم با اعتراف به قتل پسر نوجوان ماجرا را یک حادثه ناخواسته عنوان کرد و گفت: با این تصور که اسلحه خالی است به قصد شوخی آن را به طرف مقتول گرفتم که یک لحظه ناخواسته انگشتم روی ماشه رفت و او روی زمین افتاد و ...

بازپرس پرونده پس از تکمیل تحقیقات متهم را از اتهام قتل عمد تبرئه و برای او به اتهام قتل شبه عمد قرار قانونی صادر کرد که با اعتراض اولیای دم به حکم صادره پرونده در دادگاه کیفری تویسرکان مورد رسیدگی قرار گرفت.

دادگاه کیفری تویسرکان پس از رسیدگی به آن با تأیید حکم شعبه بازپرسی برای متهم قرار منع تعقیب به اتهام قتل عمد صادر و به جرم ارتکاب قتل شبه عمد او را به پرداخت دیه در حق اولیای دم مقتول محکوم کرد.

پس از صدور حکم دادگاه، اولیای دم با اعتراض به حکم، تقاضای اعاده دادرسی کردند که با اعمال ماده 18 آیین دادرسی، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری استان ارجاع شد.

متهم در دادگاه کیفری استان

رضا «متهم به قتل» در دادگاه کیفری استان که به ریاست قاضی شریفی و با حضور متهم و وکیل قانونی او نماینده دادستان و ولی دم مقتول برگزار شد در مورد جزییات حادثه گفت: من کارگر کارخانه روغن کشی گردو «محل جنایت» بودم که بعضی اوقات به درخواست مالکان کارخانه شب را به عنوان نگهبان در آنجا می‌ماندم. شب حادثه کامران «مقتول»، به همراه پدرش به کارخانه آمدند و هر سه در اتاقک نگهبانی نشسته بودیم که من دیدم پدر مقتول فشنگ‌های اسلحه شکاریش را خالی کرد اما متوجه پر کردن دوباره اسلحه نشدم سپس اسلحه را لای پارچه‌ای پیچید و زیر پتو گذاشت و سفارش کرد که دست به اسلحه نزنیم. بعد از رفتن او من و مقتول برای قدم زدن از کارخانه خارج شدیم و برای اینکه نگران بودیم کسی اسلحه را در نبود ما بردارد اسلحه را هم با خود بردیم چند دقیقه بعد پیمان از من خواست برایش از نگهبان کارخانه مجاور حلیم بگیرم و به شوخی اسلحه را به سمت من گرفت.

بعد از گرفتن حلیم به کارخانه برگشتم در آنجا پیمان گوشی مرا که سیم کارت آن اعتباری بود برداشت و برای کاری غیر ضروری به یکی از دوستانش زنگ زد که من وسط مکالمه گوشی را از دست او کشیدم و خواستم که باقیمانده شارژ گوشی را برای موارد ضروری باقی بگذارد.

بعد از قطع مکالمه پیمان دلخور شد و به حالت قهر از من روبرگرداند من هم برای اینکه او را از دلخوری بیرون بیاورم برایش شکلک در می‌آوردم در همین حال با مشاهده اسلحه روی لبه پنجره آن را برداشتم و به سمت پیمان گرفتم و با درآوردن ادای او که به شوخی مرا برای گرفتن حلیم با اسلحه تهدید می‌کرد سعی کردم او را بخندانم که یک لحظه انگشتم ماشه را لمس کرد

/ 0 نظر / 4 بازدید