در نهایت یکی از متهمان شناسایی شده که برابر تحقیقات مشخص شد وی به هویت پرویز، سه روز قبل از شناسایی به اتهام جعل عناوین، حسب دستور دادسرای عمومی تهران جلب و در زندان اوین بازداشت شده و لذا با رعایت حیطه‌بندی ضمن عزیمت به تهران نامبرده از زندان تحویل گرفته شد.
در بازجویی‌های گسترده، پس از سه روز متهم ضمن اعتراف به قتلِ متوفی به انگیزه انتقام‌جویی، بیان کرد: به واسطه قانون احیای مراتع ملی، مقتول مجوز تأسیس کارخانه مواد غذایی او را در منطقه باطل کرده و بر این اساس و با همراهی افراسیاب که بابت ملی شدن مراتع و تصرف املاکش، با او درگیری داشته، نقشه قتل او را ترسیم کرده و با همکاری چند نفر از افرادی که همکار نصیر بودند، او را در منطقه شفت از داخل خودرو ربوده و داخل صندوق عقب خودرو قرار دادند و خودرو را به همراه مقتول به ما تحویل دادند.
وی ادامه داد: ما هم او را با اتفاق افراسیاب به جنگل ضیابر برده و افراسیاب پاهای مقتول را نگه داشته و من سر او را از پشت بریدم! افراسیاب نیز به طریق مقتضی با توجه به جمع دلایل به آگاهی منتقل شد و پس از بازجویی و دقت نظر به ربودن و قتل متوفی اعتراف کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، با اعترافات متهم افراسیاب نیز بلافاصله دستگیر شد که در ابتدا پرونده به عنوان مظنون معرفی شده بود حاضر به تحقیقات و ادای توضیح نبود اما در مرحله دوم دستگیری، پس از ارائه دلایل در موضع ضعف قرار گرفته و جزیی‌ترین اطلاعات را ارائه داد و حتی در آگاهی قصد خودکشی داشت که با ممانعت افسر نگهبان بازداشتگاه قادر به انجام آن نشد.
در ادامه چهار نفر از کارکنان نظامی که در ربودن مقتول نقش داشته بودند، نیز شناسایی و دستگیر شدند و با توجه به دلایل موجود به آدم‌ربایی اعتراف کردند.
سرانجام پس از ۴۴ روز یکی از حساس‌ترین و پرفشارترین پرونده‌های قتل آگاهی گیلان کشف شد و متهمان به دار مکافات آویخته شدند.

/ 0 نظر / 4 بازدید