وی اظهار کرد: بخشی از مشارکت همگانی و تعامل تنگاتنگ مردم با پلیس در قالب پلیس افتخاری یا به شکل تماس شهروندان با پلیس از محل وقوع بزه، افراد بزهکار و هنجارشکن صورت می‌گیرد.
این مقام ارشد انتظامی، آگاهی مردم از وظایف پلیس و مأموریت‌های آن را از دیگر ابعاد پیشگیری اجتماعی عنوان کرد و افزود: بخشی از تماس‌های شهروندان ربطی به پلیس و حیطه کاری این نیرو ندارد و مربوط به دستگاه‌های دیگر خدمت‌رسانی است.
جانشین پلیس پیشگیری ناجا، بی‌اعتمادی را یکی از زمینه‌های بروز جرایم در جامعه عنوان و به اعتماد دوسویه مردم و پلیس و نقش آن در پیشگیری اجتماعی تأکید و اظهار کرد: پاسخگویی پلیس و نیز اعتماد حداکثری مردم به آنها در نهایت به همکاری و تعامل آحاد جامعه با پلیس منجر می‌شود که از این طریق بخشی از پیشگیری اجتماعی تحقق می‌یابد.
معصوم بیگی، یکی از راهبردهای پلیس را مشارکت با مردم در راستای ایجاد امنیت و احساس آن به منظور ناکارآمدی چرخه جرم و سرقت عنوان و تصریح کرد: بدون همکاری اجتماعی امکان ندارد پلیس بتواند این چرخه را متوقف کند.
وی در ادامه به نقش تأثیرگذار و گسترده رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی در پیشگیری اجتماعی اشاره کرد و افزود: در جامعه مذهبی، به میزان باورهای دینی مردم، جرایم نیز کاهش پیدا می‌کند که نمونه بارز آن کاهش سرقت و جرم در ماه‌های محرم و رمضان است.
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به فرابخشی بودن امنیت، از ناجا به عنوان سکاندار امنیت عمومی مطابق قانون نام برد و افزود: اگر ایجاد امنیت را فقط از نیروی انتظامی انتظار داشته باشیم، امری ناشدنی است؛ از سوی دیگر این امر تنها به دستگاه‌های متولی امنیت مربوط نمی‌شود بلکه تمامی نهادها نیز در این امر دخیل هستند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، جانشین رئیس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به پیچیده شدن جرم در عصر کنونی، تصریح کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم، پلیس باید چند گام جلوتر از مجرمان قدم بردارد؛ از سوی دیگر متناسب با رشد جرم، تجهیزات و امکانات پلیسی نیز باید پیشرفت کند.

/ 0 نظر / 6 بازدید