در محل حادثه جسد فردی حدودا 60 ساله به نام علی با کت و شلوار و چماق در دست در حالی که اثر گلوله سمت راست سینه وی نمایان بود و به صورت طاقباز روی زمین افتاده بود، مشاهده شد. در بررسی‌های اولیه صحنه جرم، مأموران تعدادی ظرف محتوی عسل و دو عدد پوکه جنگی که احتمالا متعلق به سلاح کلاشینکف بود کشف کردند.

در گزارش پزشکی قانونی علت مرگ، خونریزی داخلی و خارجی در اثر اصابت گلوله اعلام شد.

با توجه به نزدیکی محل کشف جسد با روستا، کارآگاهان پلیس آگاهی در اولین قدم اقدام به تحقیق از منازل نزدیک محل حادثه کردند که در جریان تحقیقات مالک یکی از این منازل اظهار داشت شب وقوع حادثه مقدار زیادی عسل از منزلش به سرقت رفته است.

همسر مقتول در جریان تحقیقات اظهار داشت: علی حوالی ساعت 24 بدون اینکه چیزی به من بگوید با برداشتن چاقو و چراغ قوه‌اش از منزل خارج شد و چون قبلا هم بارها حتی در ساعاتی دیرتر از این برای سرکشی به باغ گردویش خانه را ترک کرده بود، خروج او باعث کنجکاویم نشد.

همسر و مادر مقتول چند نفر از اطرافیان از جمله فردی که عسل‌هایش به سرقت رفته بود را به عنوان مظنون معرفی کردند که در جریان بازجویی‌ها مشخص شد در ماجرا نقشی نداشته‌اند.

در حالی که کارآگاهان با جدیت به دنبال کشف راز قتل پیرمرد بودند و در این ارتباط افراد متعددی را به عنوان مظنون مورد بازجویی قرار داده بودند، دو نفر به اسامی داوود و مهدی با تناقض‌گویی خود را در مظان اتهام قرار دادند.

هر دو متهم در مراحل ابتدایی با انکار اطلاع از سرنوشت مرد مقتول و دادن اطلاعات قصد داشتند مسیر پرونده را منحرف و خود را از اتهام تبرئه کنند اما در جریان بازجویی‌های تخصصی یکی از آنان لب به گفتن واقعیت گشود.

مهدی در اعترافاتش اظهار داشت: شب حادثه من به همراه داوود و دو نفر دیگر از دوستانمان به خانه باغ ما رفتیم و حوالی ساعت 22 هر چهار نفرمان خوابیدیم. تقریباً یک ساعت بعد متوجه خروج داوود از باغ شدم و به دنبال او رفتم.

نزدیکی محل حادثه او را دیدم که گویی منتظر کسی بود. بعد از چند دقیقه مقتول با چراغ‌قوه به سمت محل استقرار ما آمد و داوود بعد از مشاجره با او با اسلحه‌ای که زیر گرمکن ورزشی‌اش پنهان کرده بود، گلوله‌ای به سینه او شلیک کرد که مقتول روی زمین افتاد؛ سپس داوود و  پوکه متعلق به اسلحه کلاش را در نزدیکی جسد انداخت.

یکی دیگر از مظنونان که شب حادثه همراه متهمان فوق بوده در اظهاراتی مشابه گفت: به قصد سرقت عسل وارد منزل یکی از اهالی شدیم که در حین سرقت، مقتول سر رسید و ما را شناسایی کرد و سر همین موضوع بین او و داوود مشاجره در گرفت که ابتدا مقتول با چوب ضربه‌ای به داوود زد و داوود هم ناگهان با کلت گلوله‌ای به سمت سینه او شلیک کرد و او نقش زمین شد.

علی‌رغم اظهارات شاهدان، اعترافات افراد مظنون و تطابق آن با واقعیت، متهم اصلی با سرسختی نقش خود را در جنایت انکار و بر بی‌گناهی خود اصرار می‌کرد تا اینکه با تلاش‌های شبانه‌روزی و استفاده از شیوه‌های خاص چند روز بعد از جنایت ضمن اعتراف به قتل انگیزه و نحوه وقوع جنایت را تشریح کرد.

وی در اعترافاتش گفت: یک شب قبل از حادثه با مهدی و جعفر نقشه سرقت عسل از منزل یکی از اهالی را طراحی کردیم و شب حادثه هر سه نفر وارد منزل مورد نظر شدیم و در حال جابجایی عسل‌های مسروقه بودیم که مقتول سر رسید و با چماقی که در دست داشت ضربه‌ای به من وارد کرد اما قبل از اینکه بتواند ضربه دیگری بزند با کلت، گلوله‌ای به سینه‌اش شلیک کردم.

بعد برای ردگم‌کنی دو گلوله کلاشینکف را که از قبل همراه داشتم با تعدادی ظرف عسل کنار جسد گذاشتم و با کار قصد گمراه کردن پلیس را داشتم.

پس از اعتراف متهم اصلی هر سه متهم جداگانه در معیت مأموران پلیس آگاهی و نماینده دادستان صحنه جرم را بازسازی می‌کنند که نکته جالب توجه در این رابطه، تطابق کامل بازسازی صحنه توسط متهمان است.

بعد از طی مراحل بازپرسی متهمان در دادگاه کیفری استان به ریاست قاضی شریفی مورد محاکمه قرار می‌گیرند و بعد از طی مراحل مختلف دادرسی در نهایت دادگاه به استناد شکایت اولیای دم مقتول مبنی بر قتل عمد و مالک عسل‌های مسروقه مبنی بر سرقت مسلحانه، اقرار و اعتراف صریح متهمان، گزارش پزشکی قانونی و پلیس آگاهی و سایر شواهد و ادله موجود در پرونده داوود متهم ردیف اول پرونده را به جرم قتل عمد به یک بار قصاص و هر سه متهم به جرم سرقت مسلحانه به ده سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شدند.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید