پدیده‌ای با عنوان آزار همسر و فرزندان، مقوله‌ای است که به طور طبیعی در هر جامعه‌ای به صورت‌های گوناگون وجود دارد.
خشونت فیزیکی و بدنی، مانند آسیب به اشیای منزل و ضرب و جرح همسر، یا خشونت روانی و کلامی مانند تحقیر، بهانه‌گیری مرد نسبت به چهره و شرایط جسمانی زن و ابراز تنفر نسبت به بستگان او و همچنین خشونت اجتماعی شامل منع اشتغال و تحصیل، ممنوعیت ارتباط با بستگان حتی به صورت تلفنی در استان‌های غربی کشور شایع است.
خشونت اقتصادی مانند نپرداختن خرجی و در نهایت آسیب و آزارهای جنسی از طریق تحمیل نسبت به همسر و در معرض فحشا و فساد قرار دادن او به خاطر اعتیاد و...، مهمترین و شایع‌ترین انواع همسرآزاری مردان نسبت به زنان است.
سجاد موسوی، روانشناس معتقد است که از هر 10 زن، پنج نفر و از 10 مرد، سه نفر مورد آزار روحی و جسمی توسط همسر خود قرار می‌گیرند که آمار آزار جسمی در زنان بیشتر است.
وی می‌گوید: «برای ریشه‌یابی چرایی و عوامل مؤثر در ایجاد و شکل‌گیری همسر آزاری باید تعریف جامعی ارائه داد. برای همسرآزاری مصادیق بسیاری می‌توان یافت که نمونه بارز آن ضرب و جرح همسر است. عوامل گوناگونی مانند نوع جامعه‌پذیری فرد، نحوه پرورش، فقر فرهنگی و مسائل اقتصادی در همسرآزاری نقش زیادی دارند.»
موسوی ریشه‌های همسرآزاری را علاوه بر اختلالات روحی و روانی زوج‌ها، فشارهای محیطی می‌داند و می‌افزاید: «فشارهای مالی، اقتصادی و اجتماعی و نیز به دلیل اینکه فرد قادر نیست به خوبی از پس اداره زندگی خود برآید، سبب ایجاد انگیزه برای آزار همسر به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه می‌شود. اختلالات شخصیتی و زمینه‌های ژنتیکی هم از دیگر عوامل همسرآزاری است.»
این روانشناس با اشاره به اینکه گاهی زن و شوهر پیش‌زمینه ذهنی داشته و تحریک‌پذیر می‌شوند و از نظر فکری منتظر جرقه‌ای برای آزار یکدیگر هستند می‌گوید: «در کنار اینها، مهریه‌های سنگین و گاهی غیرقابل پرداخت و دخالت اطرافیان نیز به این امر دامن می‌زند.»
موسوی بی‌علاقگی و وابستگی همسران به هم را یکی دیگر از این عوامل می‌داند و با اشاره به اینکه آزار همسر لزوماً آگاهانه صورت نمی‌گیرد، می‌گوید: «در بیشتر مواقع فرد نمی‌داند حرکات و رفتارش برای طرف مقابل آزار دهنده است. از سوی دیگر هم مشاهده کتک‌ها، ناسزاها و رفتارهای ناشایست در خانواده و نیز داشتن افکار خرافی و نادرست از جمله شک به همسر و ترس از خیانت او در خانواده، سبب نقش بستن این عوامل در ضمیر ناخودآگاه فرد و تأثیر در زندگی او می‌شود.»
پژوهشگران نیز بر این باورند که در حقیقت، ریشه همسرآزاری تک علتی نبوده و عوامل بسیاری به ویژه اعتیاد به مواد مخدر و الکل با آن رابطه‌ای نزدیک دارند.
 همسر آزاری مخصوص کشور ما نیست
به گزارش ایسکانیوز، همسرآزاری خاص یک جامعه نبوده و معمولاً زنان بیش از مردان قربانی چنین آزارهایی می‌شوند. به طوری که در انگلستان از هر 10 زن یک زن به حد مرگ از شوهر خود کتک می‌خورد. در ایالت متحده آمریکا نیز در هر 15 ثانیه زنی مورد تهاجم قرار می‌گیرد و این نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان، در کشورهای پیشرفته نیز وجود دارد.
یک جامعه‌شناس با بیان این مطلب می‌گوید: «در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، همسرآزاری و به‌ویژه زن‌آزاری، بخشی از فرهنگ و روال طبیعی زندگی بوده و زنان نیز آن را به عنوان یک مسأله عادی در زندگی خود پذیرفته‌اند. برای نمونه، به کار بردن جملاتی مانند مرد اگر زنش را کتک نزد مرد نیست یا غیرت ندارد و... خود سبب ایجاد فرهنگ همسرآزاری در این جوامع می‌‌‌شود. در عربستان زن از حق و حقوق پایینی برخوردار است؛ تا آنجا که حق رأی، رانندگی و وکالت را ندارد و البته به آن معترض نیست! گاه همسران، به‌ویژه مردان چنین می‌اندیشند که با آزردن همسر خود و اختیار کردن همسر دیگری، زندگیشان بهتر خواهد شد و از این واقعیت غافلند که امکان دارد که این زندگی تازه از قبل هم بدتر شود.»
حمید فتاحی بر این باور است که در حقیقت برخی خشونت‌ها علیه همسر نسبی بوده که به فرهنگ یک جامعه بستگی دارد و نمی‌توان آن را به تمام جوامع تعمیم داد.
وی می‌گوید: «با توجه به اینکه بیشتر خشونت‌ها علیه زنان صورت می‌گیرد، هر قدر زنان از حقوق خود آگاه‌تر باشند، این موضوع نیز کمرنگ‌تر می‌شود. در واقع می‌توان گفت که با اصلاح قوانینی که به ضرر و زیان زنان است، این مسأله کمتر می‌شود.

   

/ 0 نظر / 5 بازدید