توحش در قرن 21

لطفا به هر نحو ممکن این مطلب را برای دیگران بفرستید شاید با آگاه کردن جامعه جهانی بتوانیم دولت تایلند را مجبوربه جلوگیری از این رسم وحشیانه کنیم. بیاید نجات دهنده دختر بعدی باشیم

قبیله ای در تایلند که بت پرست هستند , براین عقیده هستند که باید دختری که سنش بیشتر

از 14 سال نباشد با شرط اینکه زیبا و مجرد و باکره باشد را در یکی از روزهای سال برای خدای

شان قربانی کنند به خاطر امنیت و حفظ حیات خود و دیگران و شفای از بیماریها و غیره .
 

و اما طریقه ادای مراسم قربانی به الهه:
همه مردم قبیله جلو معبد شان جمع میشوند و آنوقت درویشان یا زاهدان روحانیشان دختر را به

آنجا آورده و لباسهایش را در میاورند و بر روی یک میز چوبی در مقابل چشمان همه مردم

میخوابانند و بعد او را غسل داده و پاک ساخته آنگاه بر حسب اعتقاداتشان او را سر بریده

ذبح میکنند و خونش را در ظرفی ریخته به تمام اهالی مینوشانند

پس از آشامیدن خون دختر قربانی جسد بی جانش را همانجا جلوی معبد ترک میکنن تاپوسیده

و فاسد شود تا زمانیکه نوبت قربانی سال بعد فرا رسدو عکسهایی از مراسم:


iranalive.ir | گروه اینترنتی ایران الایو

iranalive.ir | گروه اینترنتی ایران الایو

 

iranalive.ir | گروه اینترنتی ایران الایو

 iranalive.ir | گروه اینترنتی ایران الایو

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
(ل.ا.سماء)

اين موقع هاست كه آدم احساس تهوع مي كنه...[سبز]