آیا خطر همچنان‌ وجود دارد؟
آیا جان‌ کسی‌ در معرض‌ خطر فوری‌ قرار دارد؟
آیا ناظری‌ برای‌ کمک‌ وجود دارد؟
آیا من‌ به‌ کمک‌ تخصصی‌ نیاز دارم‌؟
  بی‌خطر کردن‌ محل‌
شرایطی‌ که‌ منجر به‌ وقوع‌ حادثه‌ شده‌ است‌، می‌تواند همچنان‌ خطرزا باشد. فراموش‌ نکنید که‌ امنیت‌ خودتان‌ در درجه‌ اول‌ قرار دارد. اغلب‌ اقدامات‌ ساده‌ (مثل‌ خاموش‌ کردن‌ یک‌ سوئیچ‌) برای‌ بی‌خطر کردن‌ محل‌ کفایت‌ می‌کند. اگر نمی‌توانید خطر تهدیدکننده‌ حیات‌ را از بین‌ ببرید، باید سعی‌ کنید بین‌ مصدوم‌ و محل‌ خطر، قدری‌ فاصله‌ ایجاد کنید و در صورت‌ امکان‌، میزان‌ خطر را به‌ حداقل‌ برسانید. به‌ عنوان‌ آخرین‌ اقدام‌، باید مصدوم‌ را از محل‌ خطر دور کنید به‌ مبحث جابجا کردن‌ بیماران‌ مراجعه‌ کنید. معمولاً برای‌ جابجا کردن‌ مصدوم‌ به‌ تجهیزات‌ و کمک‌های‌ تخصصی‌ نیاز خواهید داشت‌.
بی‌خطر کردن‌ وسیله‌ نقلیه‌ در برخورد با مصدومی‌ که‌ داخل‌ وسیله‌ نقلیه‌ است‌، خاموش‌ کردن‌ سوئیچ‌ در اولویت‌ قرار دارد. این‌ عمل‌ خطر ایجاد آتش‌سوزی‌ ناشی‌ از شمع‌ اتومبیل‌ را کاهش‌ می‌دهد.
 ارائه‌ کمک‌های‌ اورژانس‌
پس‌ از بی‌خطر شدن‌ محل‌، به‌ سرعت‌ یک‌ بررسی‌ مقدماتی‌ و ارزیابی‌ اولیه‌ از هر مصدوم‌ انجام‌ دهید تا مصدومانی‌ را که‌ به‌ کمک‌های‌ اولیه‌ اورژانس‌ نیاز دارند، فوراً درمان‌ کنید. به‌ هر حال‌، درخواست‌ کمک‌ ضروری‌ را به‌ تأخیر نیندازید؛ در صورت‌ امکان‌، از یک‌ ناظر بخواهید که‌ این‌ کار را انجام‌ دهد. برای‌ پی‌ بردن‌ به‌ وجود یا عدم‌ وجود تنفس‌ در مصدوم‌، به‌ قفسه‌ سینه‌ وی‌ نگاه‌ کنید. در مورد هر مصدوم‌، موارد زیر را بررسی‌ کنید:
آیا مصدوم‌ هوشیار است‌؟
آیا راه‌ تنفس‌ باز است‌؟
آیا مصدوم‌ نفس‌ می‌کشد؟
آیا نشانه‌های‌ گردش‌ خون‌ در مصدوم‌ وجود دارند؟ مشاهده‌های‌ شما، اولویت‌ها و نیز زمان‌ نیاز به‌ کمک‌ و میزان‌ کمک‌ مورد نیاز را تعیین‌ می‌کنند.
 انجام‌ کمک‌های‌ اورژانس‌ به‌ محض‌ برطرف‌ شدن‌ خطر، ارزیابی‌ اولیه‌ را انجام‌ دهید: بررسی‌ کنید که‌ آیا راه‌ تنفس‌ مصدوم‌ باز است‌، نفس‌ می‌کشد و نشانه‌های‌ کار کردن‌ قلب‌ و گردش‌ خون‌ وجود دارند یا خیر.
 کمک‌ گرفتن‌ از دیگران‌
گاهی‌ امکان‌ دارد که‌ همزمان‌ با چندین‌ کار مواجه‌ شوید، حفظ‌ امنیت‌، تماس‌ تلفنی‌ برای‌ درخواست‌ کمک‌ و آغاز کمک‌های‌ اولیه‌. می‌توانید از افراد دیگری‌ برای‌ انجام‌ کارهای‌ زیر کمک‌ بخواهید:
بی‌خطر کردن‌ محل‌
انجام‌ تماس‌ تلفنی‌ برای‌ درخواست‌ کمک‌
آوردن‌ تجهیزات‌ کمک‌های‌ اولیه‌
کنترل‌ ترافیک‌ و ناظران‌
کنترل‌ خونریزی‌ یا نگه‌‌داشتن‌ یک‌ اندام‌
خلوت‌ کردن‌ اطراف‌ مصدوم‌
انتقال‌ مصدوم‌ به‌ یک‌ مکان‌ بی‌خطر
 برخورد با ناظران‌ ممکن‌ است‌ افراد حاضر در صحنه‌ حادثه‌ بتوانند به‌ راه‌های‌ مختلف‌ به‌ شما کمک‌ کنند (مثلاً آوردن‌ تجهیزات‌ یا کنترل‌ کردن‌ سایر ناظران‌). به‌ آنها بگویید که‌ آموزش‌های‌ مربوط‌ به‌ کمک‌های‌ اولیه‌ را پشت‌ سر گذارده‌اید و درخواست‌های‌ خود را با صراحت‌ مطرح‌ کنید.
 کنترل‌ کردن‌ ناظران‌
واکنش‌های‌ ناظران‌ ممکن‌ است‌ موجب‌ شود که‌ شما نگران‌ یا حتی‌ عصبانی‌ شوید. ممکن‌ است‌ این‌ افراد هیچ‌ آموزشی‌ درباره‌ این‌ کمک‌های‌ اولیه‌ ندیده‌ باشند و احساس‌ ترس‌ یا بی‌فایده‌ بودن‌ کنند. در صورتی‌ که‌ این‌ عده‌ خود در حادثه‌ حضور داشته‌ باشند و یا شاهد آن‌ بوده‌اند، ممکن‌ است‌ آسیب‌ دیده‌ باشند و قطعاً دلواپس‌ و نگران‌ خواهند بود. اگر به‌ هر طریقی‌ نیاز به‌ کمک‌ یک‌ ناظر داشتید، این‌ مطالب‌ را فراموش‌ نکنید. روشی‌ قاطعانه‌ توأم‌ با خوش‌‌رفتاری‌ به‌ کار بگیرید.

/ 0 نظر / 9 بازدید